Sandnes Frikirke > Menigheten > Givertjeneste

Givertjeneste

Å være med i Sandnes Frikirke er gratis!  Vi krever ikke inn medlemskontingent. Vi tar ikke inngangspenger.  Alt er basert på frivillighet.  Vi står sammen som fellesskap i tykt og tynt, og hjelper hverandre uten å ta betalt.  Fordi vi er familie!

Det er et privilegium å være en del av en menighetsfamilie!

Samtidig er det bare nåden som er gratis.  For at menigheten skal fungere, er den helt avhengig av at alle som anser menigheten som sin, også er villig til å bidra økonomisk. Å være medlem betyr å ta økonomisk medansvar - etter evne.

Det koster å være familie!

Tenk hvor mye vi bruker på vår egen familie - eller på oss selv, om vi er enslige. Uten å investere, blir livet tomt. Vi er villig til å betale for å nå våre mål.  Er det ikke slik også i storfamilien?  Vi har satt oss mål på våre menighetsmøter: Vi vil gjøre en forskjell for Sandnes by.  Vi vil nå ut med de gode nyhetene som mennesker trenger. "Fordi Gud savner naboen min."

Derfor givertjeneste! For å oppfylle det vi har lovet hverandre og Gud. Det vi har satt oss som mål. 

Slik kan du være med og bidra i denne familien: 

Fast givertjeneste:
Dette er enklest og den beste løsningen der du velger et fast beløp som trekkes av kontoen din hver måned. For å etablere fast givertjeneste, kan du ta kontakt med havard__AT__fossagartneri.no>. Du vil deretter i løpet av kort tid få videre instrukser fra oss på hvordan dette igangsettes. Etter igangsetting vil dette gå automatisk hver måned uten at du trenger gjøre noe mer. Merk at beløp inntil kr. 12 000 pr. person pr. år kan gi skattefradrag.

Enkeltgaver
Dette er aktuelt dersom du har fått tilgjengelige ekstra midler eller av andre årsaker ønsker å gi en enkeltstående gave til menighetens arbeid. Kanskje du har fått bonus, feriepenger, utbytte eller arv og ønsker at menigheten skal få en andel av dette?
En slik gave kan innbetales direkte til:

Sandnes Frikirke
Postboks 280 Sentrum
4303 Sandnes
Bankkontonummer 3260.07.86619

Kollekt
Vi samler inn kollekt i alle gudstjenester og noen ganger også i andre sammenhenger. Det er da mulig å gi kontanter eller betale inn kollekt via bankterminal.

Annen støtte
Noen ønsker kanskje å støtte menigheten på andre måter enn penger. Det er mulig å bistå med arbeid vi har behov for eller kanskje man har eiendeler som menigheten kan ha bruk for i sitt arbeid som man ønsker at menigheten skal få disponere. Har du slike ønsker kan du ta kontakt med oss for å avklare hvilke behov som foreligger.

Følg oss på Facebook!